प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका

विदेह नूतन अंक गद्य खण्ड
वि दे ह विदेह Videha বিদেহ http://www.videha.co.in विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly ejournal विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका नव अंक देखबाक लेल पृष्ठ सभकेँ रिफ्रेश कए देखू। Always refresh the pages for viewing new issue of VIDEHA.

ऐ अंकमे अछि:-

१.१.गजेन्द्र ठाकुर- नूतन अंक सम्पादकीय

१.२.विदेह ई-लर्निङ्ग

१.३.अंक ३६२ पर टिप्पणी

२.गद्य खण्ड

२.१.नित नवल दिनेश कुमार मिश्र (लेखक गजेन्द्र ठाकुर)

२.२.नित नवल सुशील (लेखक गजेन्द्र ठाकुर)

२.३.आशीष अनचिन्हार- निरपेक्ष-गुट-निरपेक्ष

२.४.प्रेमशंकर झा 'पवन'- मैथिली फकरा (लोकोक्ति) संकलन

२.५.कुमार मनोज कश्यप- बलिक छागर

.६.आचार्य रामानंद मंडल- मैथिली साहित्य मे घोटाला

२.७.आचार्य रामानंद मंडल- २ टा कथा

२.८.योगेन्द्र पाठक 'वियोगी'- ॐ तत्‍ सत्‍ एकम्‍ एव अद्वितीयम्‍

२.९.संतोष कुमार राय 'बटोही'- मंगरौना (उपन्यास- खेप १०)

२.१०.जगदीश प्रसाद मण्डल- भंगतराह कवि

.११.जगदीश प्रसाद मण्डल- मोड़पर (धारावाहिक उपन्यास आठम पड़ाव)

२.१२.रबीन्द्र नारायण मिश्र- मातृभूमि (उपन्यास)- २० म खेप

.१३.डॉ किशन कारीगर- मैथिली साहित्य मे सोलकन साहित्यकार सब के असलियत

.१४.दुर्गानन्द मण्डलक ५ टा कथा- कथा-१ जइपर सम्पादकीय समीक्षा अंग्रेजीमे सम्पादकीय पृष्ठ पर

.१५.दुर्गानन्द मण्डलक ५ टा कथा- कथा-२ जइपर सम्पादकीय समीक्षा अंग्रेजीमे सम्पादकीय पृष्ठ पर

.१६.दुर्गानन्द मण्डलक ५ टा कथा- कथा-३ जइपर सम्पादकीय समीक्षा अंग्रेजीमे सम्पादकीय पृष्ठ पर

.१७.दुर्गानन्द मण्डलक ५ टा कथा- कथा-४ जइपर सम्पादकीय समीक्षा अंग्रेजीमे सम्पादकीय पृष्ठ पर

.१८.दुर्गानन्द मण्डलक ५ टा कथा- कथा ५ जइपर सम्पादकीय समीक्षा अंग्रेजीमे सम्पादकीय पृष्ठ पर

२.१९.गजेन्द्र ठाकुर- लालदासक मिथिला रामायण मे कुण्डलिया आ सम्पादक बा प्रूफरीडरक अज्ञानतावश ओइमे छन्दोभङ्ग

३.पद्य खण्ड

३.१.राज किशोर मिश्र- चातर

३.२.कल्पना झा- मायक आँचर

 

4.Gajendra Thakur- A Parallel History of Maithili Literature