logo   

वि दे ह 

प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका

मानुषीमिह संस्कृताम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह नूतन अंक   

विदेह

मैथिली साहित्य आन्दोलन

Home ]

India Flag Nepal Flag

(c)२००४-२०२१. सर्वाधिकार लेखकाधीन आ जतय लेखकक नाम नहि अछि ततय संपादकाधीन।

 

 वि  दे   विदेह Videha বিদেহ http://www.videha.co.in  विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine  विदेह प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका नव अंक देखबाक लेल पृष्ठ सभकेँ रिफ्रेश कए देखू।

आशीष अनचिन्हार

दू टा गजल

चिन्ते चिन्ता छै
तैयो जिन्दा छै
 
ठक के नगरीमे
ठक बासिन्दा छै
 
किछु छै मालिक सन
किछु कारिन्दा छै
 
नीके लगलै से
केहन निन्दा छै
 
जे राधा रानी
से गोविन्दा छै
 
सभ पाँतिमे 22-22-2 मात्राक्रम अछि। ई बहरे मीर अछि।
 


काज कम जोर बेसी
मूँह कम ठोर बेसी

आँखि हुनकर कहैए
दर्द कम नोर बेसी

देशमे आबि गेलै
आब लतखोर बेसी

ई बजट एहने छै
माछ कम बोर बेसी

हाल पिच केर अतबे
सिक्स कम फोर बेसी

सभ पाँतिमे 2122-122 मात्राक्रम अछि।

 

ऐ रचनापर अपन मंतव्य editorial.staff.videha@gmail.com पर पठाउ।